Rekomandime për përdorimin e produktit

• Mos I përdorni produktet çilek për asnjë qëllim tjetër përveç, përmirësimit të funksionalitetit të produktit.

• Mos hapni kapakun dhe sirtarët në të njëjtën kohë për të parandaluar përmbysjen e mobiljeve të cilat kanë sirtarë të shumtë, kapakë si rroba dhe komodë.

• Mos I mbingarkoni mobiliet tuaja. Shmangni peshat që mund të dëmtojnë ekuilibrin e produktit tuaj. Montoni atë në një dysheme të lëmuar

• Kontrolloni që frenat e rrotave të mobilieve me rrota të jenë të bllokuara (ndalura)

• Mbroni mobiliet tuaja nga mjediset ekstreme të nxehta dhe të ftohta dhe nga rrezet e diellit direkte afatgjatë.

• Mbroni mobiliet tuaja nga mjediset ekstreme të nxehta dhe të ftohta dhe nga rrezet e diellit direkte afatgjatë.

• Objektet e mprehta deh me maje mund të dëmtojnë cilësinë e sipërfaqes së lëngjeve tuaja acide.

• Mos përdorni etiketa dhe materiale të ngjashme ngjitëse që mund të dëmtojnë cilësinë e sipërfaqes së mobilieve tuaja.

• Nëse dëshironi të pastroni ose çmontoni mobiliet tuaja, së pari hiqni spinën ndriçimit nga priza elektrike.

• Kur pastroni produktet çilek, përdorni një leckë të butë të lagur me ujë dhe një agjent pastrimi që nuk do ta dëmtojë produktin.

• Kontrolloni vidat lidhëse të menteshës dhe vidat e rregullimit të menteshave në intervale të rregullta për të parandaluar çdo defekt.

• Vendosini produktet në mënyrë që të ketë hapësirë mes produktit dhe murit 2cm. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të parandaloni lagështinë duke ajrosur pjesën  e pasme të produktit.

•Duhet të respektohen udhëzimet e përdorimit dhe të pastrimit të përmendura në aksesorët si tapeti, çarçafët dhe ndriçimit.