Rekomandime për përdorimin e produktit

•Mos I përdorni produktet çilek për asnjë qëllim tjetër përveç, përmirësimit të funksionalitetit të produktit.

•Mos hapni kapakun dhe sirtarët në të njëjtën kohë për të parandaluar përmbysjen e mobiljeve të cilat kanë sirtarë të shumtë, kapakë si rroba dhe komodë.

Mos I mbingarkoni mobiliet tuaja. Shmangni peshat që mund të dëmtojnë ekuilibrin e produktit tuaj. Montoni atë në një dysheme të lëmuar. 

Kontrolloni që frenat e rrotave të mobilieve me rrota të jenë të bllokuara (ndalura)

Mbroni mobiliet tuaja nga mjediset ekstreme të nxehta dhe të ftohta dhe nga rrezet e diellit direkte afatgjatë.

•Mbroni mobiliet tuaja nga mjediset ekstreme të nxehta dhe të ftohta dhe nga rrezet e diellit direkte afatgjatë.

•Objektet e mprehta deh me maje mund të dëmtojnë cilësinë e sipërfaqes së lëngjeve tuaja acide.

•Mos përdorni etiketa dhe materiale të ngjashme ngjitëse që mund të dëmtojnë cilësinë e sipërfaqes së mobilieve tuaja.

•Nëse dëshironi të pastroni ose çmontoni mobiliet tuaja, së pari hiqni spinën ndriçimit nga priza elektrike.

•Kur pastroni produktet çilek, përdorni një leckë të butë të lagur me ujë dhe një agjent pastrimi që nuk do ta dëmtojë produktin.

•Kontrolloni vidat lidhëse të menteshës dhe vidat e rregullimit të menteshave në intervale të rregullta për të parandaluar çdo defekt.

•Vendosini produktet në mënyrë që të ketë hapësirë mes produktit dhe murit 2cm. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të parandaloni lagështinë duke ajrosur pjesën  e pasme të produktit.

•Duhet të respektohen udhëzimet e përdorimit dhe të pastrimit të përmendura në aksesorët si tapeti, çarçafët dhe ndriçimit.